"Ervaar de positieve uitwerking van yoga op lichaam en geest" 

Hatha yoga

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent verenigen en in evenwicht brengen. Evenwicht tussen lichaam en geest, tussen actie en rust, tussen spanning en ontspanning. Yoga is daarmee vooral bewustwording van de relatie tussen lichaam, geest en adem. Het geeft je naast ontspanning energie, kracht en rust.

Bij hatha yoga wordt het lichaam als uitgangspunt genomen. Tijdens de les beoefenen we lichaamshoudingen (asana's) en ademhalingstechnieken (pranayama). Dynamische en statische houdingen wisselen elkaar af in combinatie met ademoefeningen. Er worden staande, zittende en liggende houdingen gedaan. Ook doen we evenwichtsoefeningen en beeindigen we elke les met een ontspanningsoefening. 


"Yoga kent geen competitie: iedereen kan het doen, naar eigen mogelijkheden."