"Ervaar de positieve uitwerking van yoga op lichaam en geest" 

    

Algemene voorwaarden

Draag lekker zittende kleding tijdens de les. Neem zelf een grote handdoek mee om de mat te bedekken. Yogamatten en meditatiebankjes  zijn aanwezig.


Het beste is om een tot anderhalf uur voor de les niet te zwaar te eten.


Voor een rustige start van de les is het belangrijk dat je 5 minuten voor de starttijd aanwezig bent.

Wanneer je een les niet aanwezig kunt zijn, geef dit dan op tijd door.

Aanmelding is definitief na het inleveren van het inschrijfformulier en  betaling van het cursusgeld. Aanmelden voor een proefles kan via de mail of telefoonnummer: 06-18146590.

Betaling:

Betaling dient te geschieden voor aanvang van een nieuwe periode. Rekeningnummer : NL59 INGB 0689 9967 21 t.a.v. H.E.P. Daemen o.v.v. voor- en achternaam en dag en tijdstip yogagroep. 

Wanneer een ouder/verzorger en of jongere zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt yogapraktijk zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in andere cursusgroep die draait binnen desbetreffende cursusperiode.

Algemeen:

Het volgen van de lessen is op eigen risico.


De docente kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor letsel en voor schade door diefstal.


De docente wil graag op de hoogte gehouden worden van zaken, gebeurtenissen die van belang zijn voor het welzijn van uzelf of uw zoon/dochter tijdens de les. Daarnaast is het voor alle deelnemers aan de yogalessen van belang eventuele medische gegevens voorafgaande aan de serie lessen, kenbaar te maken.

Tijdens feestdagen is er geen les. Het lesrooster wordt kenbaar gemaakt via de website.

Mocht de docent verhinderd zijn dan regelt Yogapraktijk Hélène Daemen vervanging.

De cursist en ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden.

Beeld- en geluidopnamen: Yogapraktijk Hélène Daemen behoudt zich het recht voor het maken van beeld- en of geluidopnamen tijdens cursussen voor eigen promotieactiviteiten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben graag contact opnemen met Yogapraktijk Hélène Daemen.

Opzegging:

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen 1 maand voor aanvang van nieuwe lesperiode, voor : 1 maart,1 juni,1 september, 1 december. Anders blijft het lesgeld verschuldigd voor de volgende lesperiode. Dit i.v.m. indeling van de groepen, huur van de ruimte etc. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren of via email.

Akkoord:

Deelnemer en/of de ouder en/of verzorger verklaart zich voor deelname akkoord met deze cursusvoorwaarden.